Informatie over bewindvoering voor hulpverleners

Ben je hulpverlener en zoek je meer informatie over bewindvoering? Of zoek je een bewindvoerder voor een cliënt? Lees je hier in zodat je op de hoogte bent van alles omtrent bewindvoering. Zo ben jij in staat je cliënt goed te informeren.

Bewindvoerder vrouw

Het informeren van je cliënt

Hier lees je alle informatie die jij als hulpverlener nodig hebt om jouw cliënt te informeren.​

Wanneer heeft jouw cliënt een bewindvoerder nodig?

Denk je dat je cliënt een bewindvoerder nodig is? Misschien helpt dit artikel je om beter te bepalen waar ze staan. We raden je aan om tijdig op zoek te gaan naar een bewindvoerder. In onderstaande opsomming lees je situaties waar bewindvoerders je echt kunnen helpen om weer stabiliteit in het leven te geven.

Simpel gezegd heeft iemand een bewindvoerder nodig als het volgende van toepassing is: Iemand die een bewindvoerder nodig heeft is iemand die niet (meer) in staat is om zelf haar/ zijn financiële zaken te regelen. Wel blijf je handelingsbekwaam, dat houdt in dat je nog wel zelf uitgaven mag blijven doen in het dagelijks leven.

Redenen dat je niet meer in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen kunnen de volgende zijn:

 • Bij schulden;
 • omdat iemand moeite heeft alle financiële zaken op orde te houden;
 • bij lichamelijke problemen of ziekte;
 • bij psychische problemen.

Als hulpverlener heb je vaak te maken met mensen die naast de problemen waar jij hulp voor verleent ook te maken hebben met schulden of problemen met hun geldzaken (financiële problemen). In die gevallen is het verstandig om de hulp in te schakelen van een bewindvoerder.

Hoe herken ik financiële problemen bij mijn cliënten?

Hoe merk je nu of iemand achterstanden heeft in geldzaken? Aan de buitenkant kun je vaak niet zien of iemand schulden heeft. Hier kom je achter door goed te letten op bepaalde signalen. De meest voorkomende signalen die je als hulpverlener kunt opmerken zijn:

 • weglopen voor de problemen (vluchten);
 • bevriezen door de problemen (bevriezen);
 • verzetten om de problemen te negeren of compenseren (vechten).

Meestal is er een duidelijk verandering in gedrag zichtbaar waardoor je kunt merken dat er financiële problemen zijn.

Overduidelijke signalen

Een van de signalen die je kunt tegenkomen is aanwezigheid van incassobureaus. Dit kan in de vorm van post van incassobureaus maar ook doordat je een auto van een incassobureau of deurwaarder ziet staan wanneer je bij je cliënten langsgaat. Zaken als stress, slapeloosheid (in combinatie met andere factoren) en veranderende omstandigheden (scheiden, werkloosheid etc.) kunnen duidelijke signalen zijn dat iemand financiële problemen heeft of begint te krijgen.

Hoe merk je dat iemand wegloopt voor financiële problemen?

Dit kunnen duidelijk signalen zijn. Zo komt het vaak voor dat deze mensen de hele dag met de gordijnen dicht in huis zitten. En dat ze niet meer naar feestjes of andere sociale gebeurtenissen gaan. Dit kan als reden hebben dat ze het vervoer ernaartoe niet kunnen betalen of omdat ze zich bijvoorbeeld schamen. Ook ziekmeldingen voor afspraken die je als hulpverlener hebt gemaakt of het niet reageren op jouw telefoontjes kunnen signalen zijn.

Hoe merk je dat iemand bevriest door financiële problemen?

Dit zijn vaak voorkomende signalen die meestal relatief eenvoudig worden opgemerkt. Stapels post liggen ergens in een hoekje in huis, vaak ongeopend. Het huis raakt meer en meer vervuilt en de koelkast is niet of nauwelijks gevuld. Daarnaast komen concentratieproblemen veel voor en zijn mensen afwezig wanneer je als hulpverlener een gesprek met ze aan gaat.

Hoe merk je dat iemand vecht tegen de problemen?

Wanneer dit gebeurt merk je het meestal doordat mensen tegen je beginnen te liegen. Het begint vaak met kleine leugentjes en vragen of ze bijvoorbeeld je telefoon even mogen lenen of dat ze wat geld van je kunnen lenen. Wees er dan snel bij. Het komt voor dat mensen hierna beginnen met frauderen en stelen. Dit kun je voor zijn door ze te helpen.

Niet alle signalen zijn altijd zichtbaar. Vaak is dit afhankelijk van het type persoon. Uiteraard komen de bovengenoemde signalen ook voor wanneer mensen met andere problemen rondlopen. Als hulpverlener is het vooral van belang dat je verandering in gedrag waarneemt en hierop inspeelt. Je kunt zelf het beste inschatten of je zelf eerst het gesprek aangaat of contact zoekt met bijvoorbeeld familieleden of kennissen. Bewindvoerders van Verenigde Bewindvoerders staan er ook voor open om het gesprek met je aan te gaan om er zo achter te komen of er meer achter de signalen schuilgaat. Neem dan gerust contact op via het contactformulier en we brengen je in contact met de dichtstbijzijnde bewindvoerder.

De volgende situaties zien we vaak ontstaan waaruit blijkt dat mensen een bewindvoerder nodig hebben:

 • Opbouw van schulden bij of het niet meer kunnen betalen van de belastingdienst, zorgverzekering, verhuurder, energieleverancier en andere instanties;
 • Verlies van baan waardoor uitgaven hoger zijn dan inkomsten;
 • Verlies van inkomen door ziekte;
 • Verlies van baan en ontvangen van een WW-uitkering;
 • Verlies van inkomen en stijging van uitgaven of het niet meer kunnen delen van uitgaven door het verbreken van je relatie. Ineens moet je alles alleen betalen.

Vaak ontstaan deze situaties op een manier waar men zelf niet veel aan kan doen. Maar de keuze om het op te lossen ligt wel bij henzelf. Wij adviseren dan ook altijd om tijdig in gesprek te gaan met een bewindvoerder om zo snel hulp te krijgen. Neem dus tijdig, kosteloos en vrijblijvend contact op met een van de bewindvoerders uit jouw regio die is aangesloten bij Verenigde Bewindvoerders. bewindvoerders. In veel gevallen wordt bewindvoering door de gemeente betaald en het zal enorm veel rust geven.

Wat jij moet weten over opbouwen van schulden.

Schulden worden vaak veroorzaakt door gebeurtenissen in iemands leven. Deze zogenaamde gebeurtenissen hebben zo’n grote impact dat de aandacht tijdelijk ergens anders naartoe gaat. En daarom raakt men met financiële zaken vaak op achterstand. 

Doordat de aandacht niet meer naar geld uitgaat worden er vaak rekeningen gemist die betaald moeten worden of vergeet men toeslagen aan te passen of terug te betalen. En wanneer dit gebeurt bestaat de kans op boetes. Een van de oorzaken waardoor mensen snel in de schulden kunnen komen.

Schulden worden vaak pas opgemerkt door instanties als het al te laat is. Daarom is het ook van belang hier als hulpverlener alert op te zijn. Veel voorkomende schulden zijn (Top 6):

 1. Betalingsachterstanden bij het BKR
 2. Niet betalen van de ZVW (Zorgverzekering)
 3. Belastingdienst – overige aanslagen (belastingaanslagen voor je bedrijf of te weinig betaalde of teveel ontvangen belasting wat vaak als verrassing komt)
 4. CJIB boets (overtredingen etc.)
 5. Betalingsachterstanden studieschulden
 6. Belastingdienst toeslagen (onder andere zorg-, huur, en kinderopvang toeslagen)

Bron: CBS

In de meeste gevallen is het opbouwen van schulden een kettingreactie van gebeurtenissen in het leven. Gebeurtenissen waarbij bovengenoemde instanties vaak het eerst constateren dat er iets aan de hand is omdat er een schuld richting hen ontstaat welke ze opmerken. Vaak is het dan echter al te laat.

Helaas is het zo dat er in ons land zogenaamde ‘risico groepen’ zijn wanneer het aankomt op het ontwikkelen van schulden. Problematische schulden komen vaker voor als je in een van de volgende situaties zit:

 • In de leeftijd tussen de 25 en 65 jaar;
 • bij personen met een niet westerse migratieachtergrond;
 • wanneer je niet hoog opgeleid bent;
 • en bij huishoudens met kinderen.

Daarnaast is er een duidelijke samenhang tussen het hebben van problematische schulden en een zwakkere economische positie. Hiermee wordt bedoeld dat het vaker voorkomt bij huishoudens met een laag inkomen. Vaak uit bijstand of een uitkering. Ook komen schulden vaker voor bij huishoudens waarbij de kostwinnaar een inkomen heeft uit een eigen onderneming.

Ook bij gezinnen die te maken hebben met geestelijke gezondheidszorg en/of jeugdzorg is er een grotere kans om schulden op te bouwen.

Oorzaken van het opbouwen van schulden zijn vaak:

 • Verlies van je baan en daardoor in de bijstand komen;
 • verdachte zijn of zijn geweest van een misdrijf;
 • het vervroegd stoppen met je opleiding zonder een diploma of startkwalificatie te halen;
 • en het uit elkaar gaan met een partner.

Dit zijn allemaal zogenaamde gebeurtenissen die een enorme impact op je leven kunnen hebben. Op dit soort momenten ben je vaak met andere dingen bezig dan met je financiën waardoor problemen snel ontstaan.

Om dit te voorkomen kan het goed zijn om tijdig hulp te zoeken. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot je de schulden al hebt maar kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Door te kiezen voor een bewindvoerder ga je er op tijd mee aan de slag en kun je vaak erger voorkomen.

De kans is het grootst dat iemand een bewindvoerder nodig heeft in de volgende situaties:

 1. Gezinnen met kinderen waarvan het inkomen plotseling afneemt (door ontslag, ziekte of een andere reden).
 2. Gezinnen met kinderen die wonen in een huurwoning.
 3. Mensen die samenwonen zonder kinderen of alleen waarvan het inkomen plotseling afneemt (door ontslag, ziekte of een andere reden).
 4. Mensen die samenwonen zonder kinderen of alleen en door omstandigheden in de WW terechtkomen.
 5. Mensen die samenwonen zonder kinderen, die ergens in de afgelopen jaren van werkend naar WW zijn gegaan en ergens in de afgelopen jaren zijn gescheiden of hun relatie hebben verbroken.

Wat jij moet weten over bewindvoering.

Kort gezegd kan iedereen dat doen mits de bewindvoerder aan een aantal voorwaarden voldoet.

De bewindvoerder mag namelijk niet:

 • zelf onder curatele of mentorschap staan (en ook niet onder beschermingsbewind voor beschermingsbewindvoerders);
 • tegelijk Wsnp-bewindvoerder van dezelfde persoon zijn (voor curator en beschermingsbewindvoerder). Een Wsnp-bewindvoerder voert bewind volgens de wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
 • direct betrokken of behandelend maatschappelijk werker zijn;
 • werken als leidinggevende of als personeel van de organisatie waar de persoon verzorging of begeleiding krijgt;
 • een organisatorische band hebben met de zorginstelling.

Iedereen mag zelf een voorkeur opgeven voor een bewindvoerder. Vaak volgt de kantonrechter deze voorkeur mits de bewindvoerder in staat wordt geacht het werk uit te kunnen voeren en mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Meestal is het zo dat er eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van een partner en daarna een van de ouders, kinderen, broers of zusters.

Het uitvoeren van beschermingsbewind is echter geen eenvoudige opgave. Dit kunnen de bewindvoerders aangesloten bij verenigde bewindvoerders je vertellen. Het kan dit namelijk behoorlijke (in)spanningen met zich meebrengen. Een bewindvoerder gaat namelijk  de financiën volledig beheren.

Daarom wordt er vaak gekozen voor een bevoegde bewindvoerder. Deze bewindvoerder is (als het goed is) benoemd door de rechtbank als bewindvoerder en voldoet hiermee aan de gestelde eisen. In het geval van bewindvoerders die op verenigde bewindvoerders staan is dit altijd het geval. 

Deze bewindvoerders hebben veel kennis van alles wat er komt kijken bij bewindvoering en weten precies hoe ze alle instanties kunnen bereiken. Daarnaast weten ze vaak de juiste regelingen te treffen. Een opgave die niet eenvoudig is gezien alle regels die er in Nederland zijn als het aankomt op toeslagen, bijstand, belastingen, zorgverzekering, verzekeringen etc. 

Er moet dus altijd goed gekeken onderzocht worden wie geschikt is om als bewindvoerder op te treden.

Mensen die onder bewind komen willen ook graag weten hoe lang dit duurt. We leggen het graag uit omdat bewindvoering niet gezien moet worden als lichte maatregel. Het is een keuze die (niet altijd vrijwillig) wordt gemaakt voor een langere periode in iemands leven. 

Omdat bewindvoering een maatregel is die via de rechtbank wordt aangevraagd kan het ook alleen via de rechter ontbonden worden. Het is dus niet een kwestie van het contract opzeggen en dan is het klaar. Men kan van bewindvoerder wisselen maar dit is vaak tijdrovend en kostbaar.

Wanneer de bewindvoerder goed werk levert blijft een cliënt in principe gewoon bij die bewindvoerder onder bewind. Hoe lang dit dan duurt hangt af van de reden waarom iemand onder bewind staat. Wanneer dit is vanwege psychische of lichamelijke problemen of door ziekte dan kan dit bewind een leven lang duren.

Wanneer iemand onder bewind komt te staan vanwege schulden of omdat men (tijdelijk) moeite heeft zelf de financiën op de rit te houden dan kan het bewind na verloop van tijd worden opgeheven. Afhankelijk van de status van het bewind (zijn er nog schulden of niet en zijn er veranderingen in omstandigheden) wordt dit vaak na 3 tot 5 jaar bekeken. Wanneer de onder bewind gestelde laat zien dat hij/zij weer in staat is de eigen financiën te beheren en de bewindvoerder en de rechtbank zijn het daar mee eens. Dan kan er ontslag van de bewindvoerder worden aangevraagd bij de rechtbank.

Wel is het goed om dan afspraken te maken met je bewindvoerder over het begeleiden naar zelfstandigheid.

Wie betaalt de bewindvoerder? Dat is iets wat veel mensen zich afvragen. Bij schulden en lage inkomstem kunnen mensen vaak zelf de bewindvoerder niet betalen.

Het komt vaak voor dat de gemeente de bewindvoerder  in dat geval betaalt. Dit gaat via de ‘bijzondere bijstand’. Hiervoor zijn natuurlijk wel regels. Onze bewindvoerders kunnen je helpen bij vragen hierover. Elke situatie is anders en dit vergt een stukje maatwerk.

Het kan ook dat de kosten van de bewindvoerder betaald moeten worden mensen zelf. Gelukkig heeft de overheid hiervoor een vast tarief afgesproken. Hierdoor komt men niet voor verrassingen te staan.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een bewindvoerder zoekt. Soms zijn dat schulden maar andere omstandigheden komen ook veelvuldig voor. Redenen zijn; psychische problemen, lichamelijke problemen en ziekte. Ook dan kan het in sommige gevallen verstandig zijn een bewindvoerder te zoeken.

Casussen die wij vaak zien zijn;

 • Verstandelijk gehandicapte mensen
 • Geestelijk gehandicapte mensen
 • Ouderdom
 • Psychische problemen
 • Alzheimer
 • Verslaving

Meestal worden er in deze gevallen door begeleider, familie, kennissen of huisartsen geadviseerd een bewindvoerder te zoeken. De persoon in kwestie is vaak niet (meer) in staat om zelf actief op zoek te gaan naar een bewindvoerder.

Soms is er een levenstestament beschikbaar waarin de wensen omschreven staan maar als dit niet het geval is mag dit ook door anderen aangevraagd worden. Mensen die dit kunnen aanvragen zijn:

 • De persoon zelf (indien mogelijk).
 • De partner van die persoon.
 • Familieleden tot de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon jonger is dan 18 jaar.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van justitie.
 • De hulpverlenende organisatie die de persoon begeleid.

Soms kan het voorkomen dat een van de familieleden of kennissen het bewind willen uitvoeren. Dit kan en dit mag. Dit is echter iets om goed over na te denken en niet lichtzinnig op te vatten. Er komt vaak veel bij kijken met de wet- en regelgeving in Nederland.

Voorkom financieel misbruik

Helaas komt financieel misbruik bij ouderen en gehandicapten steeds vaker voor. Ook daarom is het goed om een bewindvoerder aan te stellen. Steeds meer bewindvoerders werken samen in lokale allianties om dit tegen te gaan. Meer informatie over deze lokale allianties vind je hier.

Bewindvoering informatie hulpverleners
Finta Bewind Meppel

Een voorbeeld:

Hulpverlener bij een dementerend familielid

In het geval van dementie kan een persoon op een gegeven moment zelf zijn of haar financiën niet meer regelen. Dit betekent dat iemand anders de financiën moet regelen om grote problemen te voorkomen. Vaak neemt een familielid dit op zich, maar dat is niet altijd mogelijk of wenselijk.

Als hulpverlener en/of familielid is het dan een goede stap om beschermingsbewind aan te vragen. De bewindvoerder neemt in goed overleg de financiën over. Dit zorgt voor rust en voorkomt problemen. 

Ben je hulpverlener en wil je een gesprek met een regionale bewindvoerder?

Wil je meer informatie over bewindvoering of heb je een cliënt die een bewindvoerder nodig is? Neem dan contact op met een regionale bewindvoerder. Laat hier je gegevens achter en binnen 24 uur neemt een bewindvoerder uit jouw regio contact met je op voor een vervolg gesprek.

Meld je cliënt hier vrijblijvend aan

en we nemen binnen 24 uur contact met je op. Geheel vrijblijvend.
Het aanmelden kost maar drie stappen!

Zelf een bewindvoerder kiezen?

Selecteer je regio en vind een bewindvoerder!