Frequently Asked Questions (FAQ)

Veel gestelde vragen

Verenigdebewindvoerder.nl is een initiatief om mensen in contact te brengen met goede, betrouwbare en kleinschalige bewindvoerders waar ze met een gerust hart hun financiën kunnen onderbrengen

Omdat wij hebben gemerkt dat er veel slechte bewindvoerders zijn op de markt die mensen verder in de problemen helpen in plaats van uit de problemen helpen. Wij willen dat tegengaan door een voor selectie te maken van goede bewindvoerders

Wij selecteren bewindvoerders door te kijken naar; ervaring, bedrijfsgrootte, of ze aangesloten zijn bij de rechtbank, of ze aangesloten zijn bij een branchevereniging.

De rechtbank doet jaarlijks een kwaliteitscontrole. Hiermee tonen de bewindvoerders of de bewindvoerderskantoren aan dat ze aan de richtlijnen en kwaliteitseisen van de rechtbank voldoen.

Op dit moment kunnen we daar geen garantie op geven. Wij controleren of de bewindvoerders goed aangeschreven staan maar het gaat ook altijd om een persoonlijke klik en vertrouwen. Wel krijgen we graag feedback van jou waar we andere mee kunnen helpen.

Na aanmelding plannen nemen we binnen 24 uur contact met je op om een afspraak te plannen. Dit plannen van de afspraak doen we meestal in de avond zodat je hier overdag geen tijd voor vrij hoeft te maken.

Nee, afhankelijk van de regio waar je woont hebben we al aangemelde bewindvoerders, zo niet dan gaan we daar voor jou naar op zoek. Nadat we een bewindvoerder hebben gevonden brengen we jullie met elkaar in contact. Je kunt dan in gesprek gaan en kiezen of je bij deze bewindvoerder wil aansluiten. Zo niet dan praten en zoeken we voor je verder.

Dan kun je een klacht indienen bij die betreffende bewindvoerder, daarna doe je dit via de rechtbank en kun je een verzoek indienen voor een nieuwe bewindvoerder. Neem dit echter niet al te licht op. Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Het opnieuw zoeken van een bewindvoerder brengt veel onrust met zich mee.