Logo VBV transparant

Bewindvoering Aanvragen

Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over het aanvragen van bewindvoering voor hulp bij schulden of andere geldzaken. 

Inhoud van deze pagina

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

De aanvraag

Het aanvragen van bewind gaat via de (kanton)rechter. Via een aanvraagformulier leert de rechter jouw situatie kennen en welke bewindvoerder jou gaat helpen. Als dit allemaal in orde is, dan verstuurt de rechter een uitnodiging voor de zitting. Eventueel kunnen belanghebbende familieleden dan bezwaar maken. 

Bij de zitting behandelt de rechter jouw verzoek. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek. Is de rechter akkoord? Dan wordt je onder bewind geplaatst. De bewindvoerder beheert jou geldzaken vanaf dat moment.

Het is mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van een rechter.

Moet ik dit zelf regelen?

Dat kan, maar hoeft niet. In de meeste gevallen hoef jij alleen maar in contact te komen met een bewindvoerder.

De bewindvoerder gaat met jou in gesprek over jouw situatie. Is er sprake van schulden of is er een andere reden dat iemand zijn of haar geldzaken niet kan regelen? In een intakegesprek leert de bewindvoerder jou goed kennen.

Vervolgens gaat de bewindvoerder een plan maken. Hoe kan jij het beste worden geholpen? Dit plan wordt, samen de aanvraagformulieren, naar de rechtbank gestuurd. Dan gaat de aanvraag in werking. (Zie ‘De aanvraag’ hierboven)

brieven voor een bewindvoerder

Verenigde Bewindvoerders

Weet je niet hoe je in contact komt met een bewindvoerder? Wij (Verenigde Bewindvoerders) kunnen je daarbij helpen. Va deze website kun je je aanmelden. Wij zorgen er vervolgens voor dat je binnen 24 uur in contact komt met een bewindvoerder. We zoeken hierbij altijd een goede bewindvoerder uit jouw eigen regio.

De betrokken partijen

Bij het aanvragen van bewind zijn er een aantal partijen betrokken:

De persoon om wie het gaat. Dit kan je zelf zijn, maar je kan ook betrokken zijn als partner, familielid of gezaghebbende van iemand die onder bewind wordt gesteld.

Dit kan je zelf zijn, maar je kan ook betrokken zijn als partner, familielid of gezaghebbende van iemand die onder bewind wordt gesteld.

De bewindvoerder is degene die het bewind uitvoert. Hij of zij beheert jouw geldzaken en kan daarom ook de aanvraag bij de rechter regelen.

Wie mag bewindvoering aanvragen?

Een aanvraag voor bewindvoering mag ingediend worden door de volgende personen of instellingen:

Vrijwillige bewindvoering

een persoonlijke bewindvoerder

Vrijwillig bewind betekent dat een persoon bewindvoering aanvraagt voor hemzelf. Hij of zij is dus zelf op zoek naar een oplossing voor de financiële problemen en laat zien dat hij of zij achter het bewind staat. Een aanvraag voor vrijwillige bewindvoering gebeurt eigenlijk altijd in samenwerking met een bewindvoerder. 

Het is ook mogelijk dat een instantie of een familielid bewindvoering aanvraagt voor jou of een ander. Dit valt niet onder vrijwillig bewind.

Mag ik zelf mijn bewindvoerder kiezen?

Ja, je mag vaak zelf een bewindvoerder kiezen. We raden je aan om dit ook te doen. Zo ga je voor een goede samenwerking waar je zelf achter staat. Dit is de beste oplossing voor jouw problemen.

Hoe lang duurt het aanvragen van bewind?

Bewindvoering aanvragen duurt best een tijdje. Bewindvoerders proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar naar de rechtbank gaan kost tijd. Dit komt omdat alles zorgvuldig en goed bekeken wordt voordat een bewindvoerder wordt toegewezen.

Om je een beeld te geven van hoe lang een aanvraag duurt, hebben we een tijdlijn gemaakt. Deze kun je vinden op de onderstaande webpagina:

Tijdlijn Bewindaanvraag

Klik hier voor meer informatie over hoe lang het aanvragen van bewindvoering duurt

Wie betaalt de aanvraag van bewindvoering?

Kosten van de aanvraag

Het aanvragen van bewindvoering via de rechter kost geld. Je betaalt griffierecht voor de behandeling van je verzoek. Deze kosten worden bepaalt door de overheid en zijn te vinden op de website van ‘de Rechtspraak‘. De bewindvoerder houdt rekening met deze kosten in het plan dat hij voor je opstelt.

Kosten van bewindvoering

Als je onder bewind staat, betaal je ook kosten voor de diensten van de bewindvoerder. Ook deze kosten zijn door de overheid bepaalt. Er is een vast tarief wat alle bewindvoerders rekenen.

Vaak worden deze kosten betaald door de persoon die onder bewind staat of door de gemeente (Bijzondere Bijstand). Dit is afhankelijk van je financiële situatie.

Veranderen van bewindvoerder

Heb je al een bewindvoerder, maar wil je wisselen naar een andere bewindvoerder? Dat kan niet zomaar. Er is een goede reden voor nodig. 

Het aanvragen van een nieuwe bewindvoerder verloopt ook via de rechter. Je moet de rechter vragen om een andere (of een tweede) bewindvoerder aan te stellen. Dit kan je zelf doen, maar wordt vaak door de nieuw of bestaande bewindvoerder gedaan. 

Deze vraag aan de rechter verloopt via een brief (een verzoekschrift). Ook moet je hierbij een bereidverklaring en een akkoordverklaring invullen. Meer informatie hierover vind je op de website van ‘de Rechtspraak’

Net als bij een normale aanvraag beoordeelt de rechter het verzoek. Dit kan in een zitting bij de rechtbank gebeuren, maar dat hoeft niet. Als de rechter akkoord geeft, wordt je onder een andere bewindvoerder geplaatst.

Een tweede bewindvoerder

Dezelfde procedure voor het aanvragen van een andere bewindvoerder kan ook worden gebruikt om een extra, tweede bewindvoerder aan te vragen. In zo’n situatie werken twee bewindvoerders samen om jou geldzaken te beheren. Beide bewindvoerder hebben evenveel rechten en plichten.

Het stopzetten van bewindvoering

Hoe je stopt met bewindvoering is afhankelijk van wat er is afgesproken bij de aanvraag van het bewind. Je kan voor onbepaalde tijd of tijdelijk onder bewind komen te staan.

Onbepaalde tijd betekent dat er geen einddatum voor het bewind wordt afgesproken. Bij tijdelijk bewind wordt er wel een einddatum vastgelegd.

Situatie waarbij bewindvoering vanzelf stopt

– Er is afsgeproken dat het om tijdelijk bewind met een einddatum gaat.

– De bewindvoering gaat over in curatele.

– De betrokkene overlijdt.

Bewindvoering stoppen via de rechter

Voor alle andere situaties, zoals bewind voor onbepaalde tijd, moet het stopzetten van bewind aangevraagd worden bij de rechter. Je kunt niet zomaar stoppen, de rechter moet dit eerst goedkeuren.

Net als bij de andere aanvragen, gaat deze aanvraag ook via een brief. Hierin moet je uitleggen waarom je situatie is veranderd en waarom je niet meer onder bewind wil staan. Het helpt om je nieuwe situatie aan te tonen met behulp van bewijzen. 

De rechter bepaalt vervolgens of het bewind opgeheven kan worden. De uitspraak wordt gedaan tijdens een zitting bij de rechtbank. Ook hier gelden de kosten van het griffierecht, net zoals bij het aanvragen van bewindvoering. Als het bewind gestopt is, moet je je geldzaken weer zelf regelen en beheren.

Ben ik verplicht een bewindvoerder te nemen?

Meestal niet, maar het kan voorkomen dat bewindvoering wordt opgelegd door een instantie.

In veel gevallen wil iemand zelf onder bewind komen te staan, omdat dit de beste oplossing is voor schulden of andere problemen rondom geldzaken.

Op het moment dat de rechtbank heeft uitgesproken dat je onder bewind moet is het hebben van een bewindvoerder verplicht. Je kunt dan niet zomaar stoppen zonder dat de rechter zegt dat dit mag. Denk daarom goed na over de bewindvoerder die je kiest. Daar heb je namelijk zelf wel de keuze in.

Wanneer en waarom vraag je bewindvoering aan?

Officieel zijn de redenen om een bewindvoerder te krijgen de volgende:

• Bij schulden
• Omdat jij of een familielid moeite heeft alle geldzaken op orde te houden
• Bij lichamelijke problemen of ziekte
• Bij psychische problemen.


Dit verschilt natuurlijk per persoon. Als je jezelf hierin herkent dat kun je contact opnemen met een bewindvoerder. De bewindvoerder kijkt dan of bewindvoering iets is voor jou of niet. Het belangrijkste is dat jouw problemen worden opgelost. Verenigde Bewindvoerders kan jou hierbij helpen door je in contact te brengen met een bewindvoerder.

Meld je hier vrijblijvend aan

Je bent slechts 3 stappen verwijderd van de hulp die je verdient!